به طور خاص طراحی شده با توجه به نیازهای خاص خود، قفل کابل قرمز پوشش داده شده توسط یکی از تولید کنندگان حرفه ای و تامین کنندگان محصولات lockout در چین - LOCKEY ساخته شده است. شما به وسیلهی کارخانه ما در چین با قیمت ارزان قیمت با قفل کردن کابلهای جهانی سفارشی ساخته شده است و ما نیز نمونه رایگان را ارائه می دهیم.