به طور خاص طراحی شده با توجه به نیازهای خاص خود، گیره ما در قفل مدار قطع شده ساخته شده توسط یکی از تولید کنندگان حرفه ای و تامین کنندگان محصولات lockout در چین - LOCKEY. شما از بسته بندی قفل کننده مدار ساخته شده در چین با قیمت ارزان با کارخانه ما استقبال می شود و ما نیز نمونه رایگان را ارائه می دهیم.