به طور خاص طراحی شده با توجه به شرایط خاص خود، قفل الکتریکی ما توسط یکی از تولید کنندگان حرفه ای و تامین کنندگان محصولات lockout در چین - LOCKEY ساخته شده است. شما از طریق قفل کردن تجهیزات الکتریکی سفارشی عمده فروشی در چین با قیمت ارزان با کارخانه ما استقبال می شود و ما نیز نمونه رایگان را ارائه می دهیم.