به طور خاص طراحی شده با توجه به نیازهای خاص خود، قفل ماشه ساخته شده توسط یکی از تولید کنندگان حرفه ای و تامین کنندگان محصولات قفل در چین - LOCKEY. شما از طریق قفل های ماشه ای سفارشی با قیمت های ارزان با کارخانه ما ساخته شده در چین است و ما نیز نمونه رایگان را ارائه می دهیم.