به طور خاص طراحی شده با توجه به نیازهای خاص، ایستگاه قفل کامپیوتر ما ساخته شده توسط یکی از تولید کنندگان حرفه ای و تامین کنندگان محصولات قفل در چین - LOCKEY. شما از ایستگاه های قفل دار فشرده شده سفارشی، مرکز فشرده جمع و جور ساخته شده در چین با قیمت ارزان با کارخانه ما استقبال می شود و ما نیز نمونه رایگان را ارائه می دهیم.