با توجه به نیازهای خاص شما برچسب تحریم ما ساخته شده توسط یکی از حرفه ای تولید کنندگان و تامین کنندگان محصولات حبس در چین - LOCKEY به خصوص طراحی شده. شما هشدار برچسب ها ساخته شده در چین ارزان قیمت با کارخانه ما استقبال به تگ های عمده فروشی tagout سفارشی، و ما همچنین ارائه نمونه رایگان.