به طور خاص طراحی شده با توجه به نیازهای خاص خود، برچسب قفل ما ساخته شده توسط یکی از تولید کنندگان حرفه ای و تامین کنندگان محصولات قفل در چین - LOCKEY. شما از تگ های tagout customized tag، تگ های هشدار دهنده ساخته شده در چین با قیمت ارزان با کارخانه ما استقبال می شود و ما همچنین نمونه رایگان را ارائه می دهیم.