sales01@lockeysafety.com +86-133-96996593
با توجه به ساختار مکانیکی

با توجه به ساختار مکانیکی

Jul 01, 2016

با توجه به ویژگی های ساختاری قفل، تصمیم تعطیلی بارکد آسان برای استفاده و انعطاف پذیر، طیف گسترده ای از استفاده شد. آن را می توانید جایگزین دیگر قفل با, و با قفل دیگر نمی تواند به جای قفل بازی نقش، آن آرمان مقایسه جلوگیری قفل کردن دستگاه است، اما قفل باید و شد اشیاء بسته های محدب شکل سوراخ قطعه دست و پنجه نرم متقابل دریافت کرده است به بازی نقش، قفل است هم در داخل و خارج بسته توانید و باز از تابع در بعضی مواقع در نمی برنامه بود ، مثلاً در برخی از جنس های تزئینی مورد نیاز بالا یا الزامات قفل حمایت با موارد استفاده می شود، عمومی نیز باید باید استفاده قفل.

طبقه بندی انواع قفل قفل و مشخصات با توجه به ابعاد عرض بدن قفل قفل، قفل پرتو ارتفاع قفل قفل درایو صلیب و از راه، تصمیم گرفت، دو سری قفل را باز کردن.