sales01@lockeysafety.com +86-133-96996593
قفل کردن کابل در بازار آینده

قفل کردن کابل در بازار آینده

Jul 24, 2017قفل کردن کابل به بازار آینده

کارشناسان معتقدند که بازار برچسب های Cable Lockout در چین در پنج سال آینده نرخ رشد سالیانه به 12 درصد خواهد رسید، به ویژه در بسته بندی انعطاف پذیر و بسته بندی پلاستیکی، و بسته بندی های شیشه ای بطور غیرقانونی جایگزین روش دیگر بسته بندی شده است، که به شدت پیش از رشد زبانه های قفل کابل، میانگین رشد سالیانه به 16 درصد خواهد رسید، بنابراین برچسب قفل کابل در سال 2015 برچسب ها خواهد شد بزرگترین و مهم ترین نرم افزار برچسب زدن مواد غذایی.

هنگامی که به روند توسعه می آید، ما باید به عقب برگردیم و ببینیم در ده سال گذشته چه اتفاقی در سراسر جهان رخ داده است. در قرن جدید ما با چالش هایی از جنبه های مختلف مانند اقتصاد اینترنت شروع به گسترش و گسترش یکپارچگی اقتصادی جهانی می کنیم، در عین حال جهان با تهدید تروریسم مواجه است که باعث ایجاد تنش در خاورمیانه کمبود نفت خام، تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین را ایجاد کرد، پنج سال پیش، ظهور اقتصاد جدید، تهدید طوفان مالی طی سه سال گذشته، زمین با آزمایش بلایای طبیعی مواجه است ... در این موارد، اقتصاد جهانی شروع به تغییر در کشورهای در حال توسعه در آمریکای جنوبی، شرق اروپا و آسیا می کند.

چشم انداز بازار آینده بازار چین چین

کارشناسان بر این باورند که بازار برچسب کابل Lockout چین در پنج سال آینده نرخ رشد سالانه آن 12 درصد خواهد بود، مصرف از 1.6 میلیارد متر مربع تا 1.6 میلیارد متر مکعب 2.9 میلیارد متر مربع افزایش خواهد یافت، 10 سال بعد نزدیک به 5 میلیارد مترمربع، مناطق رشد آن به طور عمده در چهار صنعت بزرگ متمرکز شده است. برای مثال، به دلیل توسعه صنایع غذایی، به عنوان مثال، در پنج سال آینده به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

صنایع غذایی در پنج سال آینده نرخ رشد سالیانه 7٪ را حفظ خواهد کرد، در فرآیند توسعه آن، استفاده از فلز، شیشه، بسته بندی پلاستیکی افزایش خواهد یافت، رشد برچسب های غذایی باعث شد که به دلیل تصویب بسته بندی، باعث می شود که برچسب بالاتر از رشد رشد صنایع غذایی خود باشد، میانگین رشد سالانه به 10٪ برسد. اختصاصی به قفل کابل

روند توسعه اقتصادی جهان

اقتصادهای توسعه یافته در سال 2010 تولید ناخالص داخلی 69 درصد از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده است، انتظار می رود در سال 2020 به 61 درصد کاهش یابد، نسبت این به این معنی است که در 10 سال آینده نسبتا به طور قابل توجهی در اقتصاد افزایش یافته است، کشورهای در حال توسعه بیشتر بازی خواهند کرد نقش مهم اقتصادها. در سال 2000، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده چهار برابر چین بود، اما کارشناسان تخمین می زنند که تولید ناخالص داخلی چین تا سال 2020 نیمی از ایالات متحده را به دست خواهد آورد و در عرض 20 سال از 25 درصد به 50 درصد افزایش خواهد یافت.

این همبستگی با اقتصاد جهانی، Global Lock Lock، دوز برچسب ها در حال توسعه است، در حال حاضر بازار برچسب برچسب Lockout برچسب ها در بازار حدود 15 میلیارد متر مربع است، انتظار می رود که 10 سال آینده به 20 میلیارد متر مربع، 80٪ رشد از کشورهای در حال توسعه به دست می آید. در 10 سال آینده، افزایش تولید برچسب Cable Lockout به طور عمده از چین، جنوب آسیا، آمریکای جنوبی، شرق اروپا و مصرف سرانه مصرفی کشورهای توسعه یافته از 9.2 متر مربع تا 9.8 متر مربع افزایش خواهد یافت. در طول مدت مشابه در کشورهای در حال توسعه مصرف سرانه مصرفی از 0.8 متر مربع به 0.8 متر مربع افزایش می یابد، تا سال 2020، رشد بازار در کشورهای توسعه یافته تنها 1 درصد است، رشد بازار در کشورهای در حال توسعه به 7.2 درصد خواهد رسید، رشد بازار در چین به 11.2 درصد رسیدن، بسیار پیشتر از کشورهای دیگر ، می توان گفت آشکارترین رشد جهانی در جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه است.

با رشد اقتصادهای در حال توسعه زنجیره تامین مواد اولیه شکسته می شود و کمبود عرضه و نوسان قیمت به ناچار ادامه خواهد یافت. به دلیل کمبود زمین و منابع محدود، شاخص قیمت مواد اولیه در دهه آینده افزایش می یابد. در سال 1980، اقتصاد جهانی مصرف زمین می تواند منابع را فراهم کند، انتشار کربن و زمین می تواند منابع را تخت، 5 سال آینده، ما مصرف می شود زمین می تواند منابع 1.6 برابر، بنابراین کمبود مواد اولیه ادامه خواهد داد منجر به افزایش قیمت ها می شود. تمام مشاغل مسئولیت ایجاد مواد پایدار را دارند و fino huichuan و fino blue در حال حاضر روی آن کار می کنند.

تغییرات اقتصادی جهانی بر بازار صنایع کابل Lockout تاثیر می گذارد

کشورهای توسعه یافته در اروپا و بازار ما، مصرف برق سرپناه Cable Lockout 8 تا 12 متر مربع است، در حالیکه کشورهای در حال توسعه نزدیک به 1-3 متر مربع هستند که به طور کامل اقتصاد جهان را نشان می دهد که به شدت با مصرف برق Lock Lock ارتباط دارد تگ کابل قفوت دارای فضای توسعه بسیار خوبی است.

کابل چشم انداز آینده بازار را قفل می کند

در دهه های گذشته، برچسب Cable Lockout سهم قابل توجهی از بازار را اشغال کرده است، در حالی که برچسب Cable Lockout برای کاربرد یکپارچه از چسب رطوبت و سیم پیچ مخصوص بالا است اما در مقایسه با برچسب کوئل و انقباض برچسب برچسب Cost Lockout برچسب Cable Lockout است کم است، بنابراین برچسب قفل کردن کابل به طور مداوم جایگزین تکنولوژی یا پردازش های مختلف دیگر است، به طور عمده به ویژگی های مواد برچسب برچسب Cable Lockout، از قبیل تنوع مواد، ظاهر خوب و کاربرد یکپارچه هزینه رقابتی.