sales01@lockeysafety.com +86-133-96996593
تفاوت قفل امنیتی

تفاوت قفل امنیتی

Jul 01, 2016

مشخصات و قفل قفل امنیتی غیر عادی و معمولی غیر نظامی امنیتی قفل قفل اما بسیاری از مختلف.

تعطیلی بارکد امنیت مطلق مهندسی پلاستیک و مدنی عمومی قفل فلزی;

قفل امنیتی هدف اصلی این است که هشدار می دهند و نه امنیت نقش، قفل معمولی غیر نظامی هدف اصلی این است که محافظت در برابر سرقت;

پرتو قفل قفل امنیتی نیست به طور خودکار با کلید تابع پاپ و قفل غیر عادی فقط مخالف است.

قفل های غیر عادی به مجهز به طور کلی با کلید قفل، قفل قفل امنیتی مجهز می تواند با کلید های متعدد تقسیم می شوند به مدیریت و قفل های عادی;

تعطیلی بارکد امنیتی اغلب به محیط های اسید و قلیایی در معرض، نیاز به تجهیزات ویژه حمل و تعطیلی بارکد مدنی عمومی معمولا نیست.