sales01@lockeysafety.com +86-133-96996593
System1 مدیریت قفل امنیتی

System1 مدیریت قفل امنیتی

Jul 01, 2016

سری مختلف شاه کلید: مشخص کردن گروه تحت سلطه قفل امنیتی تنها کلیدی، بین قفل امنیتی قفل و امنیت نمی توان به یکدیگر باز، اما وجود دارد گروه در شاه کلید نمی تواند باز همه تعطیلی بارکد امنیت; گروه های سفارشی گروه شاه کلید باز به یکدیگر نیست، اما شما می توانید مدیریت سطح بالاتر را در تمامی گروه کلید قفل مشخص;

با شاه کلید سری: گروه های درون گروهی با باز سری کلید، اگر نیاز به هزینه های بالاتر برای باز کردن همه گروه ها می تواند اضافه شود به همان باز شاه کلید.